Energie besparen

Steeds vaker zien we door de bomen het bos niet meer. Welke maatregel is het meest gunstige om nu te nemen. Op welke manier besparen we de meeste energie en niet minder belangrijk, wat kosten die maatregelen allemaal? Een persoonlijk advies helpt je vooruit. Geeft aan waar je energie kunt besparen, zonder in te leveren op kwaliteit.

Energieadviezen voor iedereen

Particulier eigenaar

Eigenaren van een woning hebben de mogelijkheid om via hun gemeente een energiescan aan te vragen. In Maastricht komen de “CNME Energiecoaches” naar je toe en zij maken een scan van je woning, van de apparatuur die je gebuikt en van jouw gedrag. Al deze aspecten bepalen je energieverbruik thuis. Met deze scan krijg je ook tips om minder energie te gebruiken. Isoleer je woning, trek je woning een dikke jas aan. Werkt bij ons ook.

Daar waar nodig kun je een nieuw, energiezuinig apparaat aanschaffen. Het voordeel zie je meteen op je volgende jaarafrekening terugkomen.

En tot slot, we weten het wel, deur dicht, lamp uit en CV laag. Ons gedrag kan ook nog een stevige slok op de rekening uitmaken. Voor meer informatie over de energiecoach, kijk op de website van CNME.

Video afspelen
Energieadviezen voor eigenaren

Appartementseigenaar / VvE

Samenwerking met VvE Zonnecoach

Energieburo Brug werkt samen met de VvE Zonnecoach aan het verduurzamen van VvE’s. Als VvE Zonnecoach adviseer en begeleid ik VvE’s in Limburg bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun gebouw. Zowel voor het gemeenschappelijk deel, de algemene ruimten, als voor de individuele leden. 

Veel VvE’s hebben grote daken waar veel zonnepanelen op passen en waar we een grote hoeveelheid duurzame energie kunnen opwekken.

Energieburo Brug is mede gespecialiseerd in het aanvragen van mogelijke subsidies. Denk hierbij aan de SDE++ of de nieuwe SCE.

Tot slot verzorgen wij voor VvE’s door heel het land de teruggaaf BTW die betaald is op bij de aanschaf van de installatie.

Samenwerking met Limburgse VvE’s met Energie.

Sinds 2018 worden er in Limburg cursussen “VvE’s met Energie” gegeven. Vanaf 2020 worden deze cursussen gegeven door de “Limburgse VvE’s met Energie”. Vier deskundigen, ieder op hun eigen vlak, die samen de cursus vormgeven in samenspraak met Corine Erades en Mimi Slauerhoff uit Rotterdam.

De cursussen worden op uitnodiging van elke gemeente in Limburg verzorgd door de “Limburgse VvE’s met Energie”, kijk op de website van het LVmE.

Video afspelen
Advies voor huurders

Huurder

Huurders zijn niet in de gelegenheid om grote (duurzame) wijzigingen aan te brengen aan hun woning. Dit is de taak van de verhuurder. De verhuurder heeft een meerjaren onderhoudsplan en daar moet je als huurder op wachten. Toch kun je wel veel kleine maatregelen nemen. 

Kijk hier voor een overzicht van kleine werkzaamheden die je kunt treffen en die ook meteen een reductie van het energieverbruik opleveren.

Educatief advies

Scholen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar het is nog leuker om te zien dat op scholen waar duurzame maatregelen genomen zijn, de leerlingen nu al enthousiast zijn over deze maatregelen. Niet straks pas.

Integraal Kind Centrum De Geluksvogel

Bij de nieuwbouw van de school voor De Geluksvogel zijn veel duurzaamheidsmaatregelen genomen. Van extra goede isolatie tot zonnepanelen en warmtepompen. 

Na enige tijd is mij gevraagd om naar de installatie te kijken en naar het rendement van de teruggeleverde energie. Toen bleek dat er geen brutoproductiemeter geplaatst was en de (toegekende) subsidie nog steeds niet aangevraagd was.

UWC Maastricht

De internationale school in Maastricht wilde in eigen beheer zonnepanelen laten plaatsen. Energieburo Brug heeft het ontwerp van de installatie gemaakt en heeft de school begeleid bij de aanbesteding en plaatsing van de installatie. In het najaar van 2020 is de installatie opgeleverd.

Ook hebben we de aanvraag van de SDE++ en de administratieve afhandeling van de subsidie, begeleid.

Video afspelen
Professioneel advies

Midden- en kleinbedrijf

Voor bedrijven is de noodzaak van energietransitie van levensbelang. Enerzijds vragen klanten steeds vakere naar duurzaam geproduceerde producten en anderzijds is de verwachting dat de (fossiele) energie steeds duurder en duurder zal gaan worden.

Vermindering van het gebruik in combinatie met het zelf produceren of groen inkopen van energie wordt daarmee van levensbelang om het hoofd boven water te blijven houden. En wie weet welke maatregelen er over 5 jaar gelden? Vanaf 2025 mag je in veel steden geen producten meer bezorgen met benzine- of dieselauto. Mogen er straks ook geen producten meer verkocht worden die met fossiele brandstoffen gemaakt zijn? Of in ieder geval moet minstens 50% duurzame energie gebruikt zijn?

De laatste jaren zijn in alle supermarkten de diepvriezers van deuren voorzien. Vroeger kon dat niet want als klanten een deur moesten openen dan zouden zij geen diepvries producten meer kopen. Vandaag de dag is het “normaal”.

Graag denken we mee. Ondersteunen we. Samen met de ondernemer, op maat.

Energieadviezen voor bedrijven

Grootschalige energie opwek

Naast het adviseren van bewoners, organisaties, scholen en bedrijven geeft Energieburo Brug ook advies aan energiecoöperaties bij het lokaal grootschalig opwekken van duurzame energie. Hiervoor zijn we aangesloten bij de lokale projectleiders van Rescoop Limburg, de samenwerking van energiecoöperaties in Limburg. Rescoop Limburg, Samen Energie en de provincie Limburg verzorgen samen de opleiding voor de lokale projectleiders.

Hierbij richten we ons op grootschalige opwekking van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen. Er is aandacht voor inpassing van deze opwekinstallatie in het Limburgse landschap. We onderzoeken de juridische en financiële mogelijkheden. Én we realiseren een zo groot mogelijke burgerparticipatie. 

Deelname van omwonenden in windmolens en zonneparken is van essentieel belang om deze voor de komende energietransitie. Participatie zowel op het gebied van planning en inspraak als op het financiële vlak. De omwonenden wonen “tussen” de molens en de panelen. Laat hen mee bepalen hoe deze geplaatst worden. De kosten van grootschalige opwekking worden mede door de omwonenden betaald. Dan is het terecht dat de baten ook mede onder hen verdeeld worden.