Energie opwekken

Eigenlijk wekken we geen energie op. We zetten de ene energievorm om in een andere energie vorm. Met zonnepanelen zetten we licht om in elektriciteit. Met een windmolen zetten we bewegingsenergie om in elektriciteit. In de volksmond noemen we dit opwekken.

Energie opwekken

Hoe werkt het?

Thuis kun je op verschillende manieren energie opwekken. Zoals gezegd met zonnepanelen en een (kleine) windmolen kun je elektriciteit opwekken. Met een zonneboiler verwarm je het douchewater met zonlicht en met een warmtepomp kun je warmte uit de lucht halen en hiermee je huis verwarmen.

Voor de precieze werking van de verschillende apparaten verwijzen we graag door naar andere websites waar dit goed en uitvoerig beschreven staat.

Als eigenaar van een groot pand kan het interessant zijn om de zonnepanelen op je eigen dak te leggen. Maar als je daarnaast ook nog veel meer dak over hebt kun je hier zonnepanelen (laten) leggen voor anderen.

Voor elke situatie, grootverbruiker, kleinverbruiker, eigenaar of huurder steeds kunnen wij een passende oplossing voor je vinden. Geen kant en klaar oplossing maar steeds weer een oplossing op maat.

Zonnepanelen

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnecollector

De werking van een zonnecollector

Windmolens

De globale werking van een windmolen

Warmtepomp

De werking van een warmtepomp

besparen is standaard inbegrepen!

Energie van de zon

Energie opwekken met zonnepanelen

Zonnepanelen worden steeds vaker geïnstalleerd. Bij mensen thuis, op het eigen dak. Grotere installaties op bedrijfsdaken en soms worden er zonneparken geplaatst op braakliggende gronden en landbouwgronden.

In bijgaande grafiek is duidelijk te zien hoe het opgestelde vermogen de laatste jaren steeds verder toeneemt.

  • Zowel voor woningen als voor bedrijven is het het meest gunstige om zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen als daar plaats voor is en het dak daarvoor geschikt is. Meteen thuis je eigen duurzame energie opwekken. Je verbruikt de energie meteen als je deze opwekt of stopt de energie in het net en verbruikt deze later.
  • Als je geen eigen dak hebt of het dak is niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen dan is er wellicht een buurtinstallatie waar je aan deel kunt nemen. Woon je in een appartement dan kub je wellicht samen met de andere bewoners van de VvE een grote installatie op het dak plaatsen. Of Is er bij jou in buurt een energiecoöperatie die via samen met buurtbewoners en bedrijven een installatie plaats op het dak van een groot gebouw? 
  • Tot slot zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen via “crowd funding” ergens in Nederland. Je verstrekt een lening aan een bedrijf die zonnepanelen plaatst en krijgt jaarlijks een deel van de lening terug betaald plus een aantrekkelijke rente.

Op eigen dak

De meest directe manier van zelf energie opwekken. Op je eigen dak plaats je een aantal zonnepanelen en de opbrengst gebruik je meteen thuis. Als je op een dag meer energie opwekt dan dat je nodig hebt lever je deze aan je energiemaatschappij en krijg deze terug als je hem later wel nodig hebt.

Op een gemeenschappelijk dak

Een derde deel van alle woningen in Nederland is een appartement. Geen eigen dak maar een gezamenlijk dak voor meerdere woningen. Je kunt niet zomaar zonnepanelen op het dak van appartementen leggen. Je zult hierover afspraken moeten maken met iedereen die een appartement heeft. In de splitsingsakte van het hele gebouw is voornamelijk geregeld hoe de Vereniging van Eigenaren omgaat met het (meerjaren) onderhoud van de woningen. Veel splitsingsakten zijn opgemaakt toen er nog geen sprake was van zonnepanelen op je dak plaatsen en vaak is hier dan ook niets over geregeld. Dus zal er in de algemene vergadering een voorstel aangenomen moeten worden wat er met het dak gaat gebeuren.

Op ander dak

Speciaal voor mensen die geen geschikt eigen dak hebben om zonnepanelen te plaatsen is er de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Een belangrijk kenmerk van deze regeling is dat centraal een grotere hoeveelheid zonnepanelen geplaatst worden en dat mensen die in de directe omgeving wonen kunnen deelnemen in deze zonnecentrale. Als deelnemer betaal je een inleg aan een coöperatie of aan een VvE. De VvE of de coöperatie plaatst de zonnepanelen en de deelnemers krijgen hun inleg in 15 jaar terugbetaald, inclusief rente. 

Het milieuvoordeel is bij deze regeling even groot dan dat je de zonnepanelen op je eigen dak plaatst. Het financiële voordeel is iets kleiner omdat de coöperatie of VvE kosten maakt die je thuis niet maakt, of niet meetelt. Soms moet er een bedrag betaald worden voor dakhuur, maar ook zijn er kosten voor administratie, onderhoud & monitoring, verzekering etc.

Deze regeling is bijzonder geschikt voor mensen die thuis geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen.

Verwarmen met de zon

Energie opwekken met zonnecollector

Een zonnecollector is in principe een eenvoudig apparaat. De warmte uit de zonnestralen wordt gebruikt om een vloeistof te verwarmen. Dit gaat makkelijk. Laat de zonnestralen op een leiding of een vast schijnen en de vloeistof in de leiding of het vat wordt daardoor warm.

Deze warmte brengen we via een leiding naar een boiler en we laten het water in de boiler de warmte overnemen van de vloeistof uit de zonnecollector. Deze vloeistof gaat weer terug naar de zonnecollector om opnieuw verwarmd te worden door de zon.

De temperatuur van de vloeistof in de zonnecollector kan oplopen tot boven de 90º Celsius. Hiermee kan het douche water ook tot deze tempratuur verwarmd worden. Met een zonnecollector kan thuis tot ½ van het gasverbruik nodig om het douche water te verwarmen, bespaard worden.

Als de zon niet voldoende schijnt om het water (voldoende) te verwarmen wordt het water via de CV ketel verwarmt tot de gewenste temperatuur.

PVth

Bij PVthermisch hebben we een combinatie van elektriciteit opwekking en warmte opvang. Aan de bovenzijde zijn deze panelen gelijk aan de gewone zonnepanelen en wekken ze elektriciteit op. Door de instraling van de zon op de panelen en door de elektriciteitproductie worden de panelen warmer. Deze warmte wordt afgegeven aan een vloeistof, net als bij de zonnecollectoren. Deze warmte wordt via de vloeistof overgedragen aan de boiler van waaruit wij het warm water gebruiken. 

Dus én gratis elektriciteit én gratis warm water.

Kom meer te weten

Vraag extra informatie aan