Projecten

Steeds vaker zien we door de bomen het bos niet meer. Welke maatregel is het meest gunstige om nu te nemen. Op welke manier besparen we de meeste energie en niet minder belangrijk, wat kosten die maatregelen allemaal? Een persoonlijk advies helpt je vooruit. Geeft aan waar je energie kunt besparen, zonder in te leveren op kwaliteit.

Warmte-terugwininstallatie

Particulier eigenaar geadviseerd zonnepanelen te plaatsen in combinatie met het plaatsen van een warmtepomp en een warmte-terugwininstallatie (WTW). Met deze installatie wekt de eigenaar bijna 100% van zijn elektriciteitsverbruik op en realiseert een besparing van 75% op zijn gasverbruik.

Dak van een bedrijfsgebouw in Roermond.

Advies opgesteld om het dak vol te leggen met zonnepanelen t.b.v. de bedrijven die in het pand gevestigd zijn. Advies is nog niet uitgevoerd.

Schooldak in Maastricht

Voor deze school heeft Energieburo Brug een rapport opgesteld voor het plaatsen van 1.300 zonnepanelen. Welk deel van het huidige energieverbruik wordt hiermee opgewekt? Is het technische mogelijk en inpasbaar op de daken en in de elektrische installatie. Hoeveel gaat deze installatie kosten. Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Na het in kaart brengen van deze en andere vragen heeft het bestuur besloten om in een zonnepaneleninstallatie te investeren. Energieburo Brug heeft het bestek opgesteld, de school begeleid bij het beoordelen van de offertes en bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast heeft Energieburo Brug de aanvraag van de SDE+ begeleid. Eind 2020, 1 jaar na aanvang van de advisering is de installatie opgeleverd. En produceert 360.000 kWh per jaar. 

Zonnepanelen voor appartementencomplex

Appartementencomplex geadviseerd om zonnepanelen te plaatsen voor het energieverbruik in de gemeenschappelijke gedeelten. Technisch gezien was het niet mogelijk om ook de afzonderlijke appartementen aan te sluiten op een eigen installatie.

Zonnepanelen voor huurappartementen

Bij zes huurappartementen de bewoners geadviseerd om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen. De bewoners hebben sinds mei 2011 alle benodigde elektriciteit zelf opgewekt op hun eigen dak. Naast 100% duurzame lokale opwekking is de lening, voor het plaatsen van de zonnepanelen, bijna geheel afgelost zonder dat de bewoners er één cent extra voor betaald hebben.

VvE in Noord- Limburg

In Noord-Limburg een VvE geadviseerd om zonnepanelen te plaatsen voor alle afzonderlijke appartementen. In het collectieve gedeelte van het gebouw is slechts een klein energieverbruik. Daarom is geadviseerd om het dak te gebruiken om energie op te wekken t.b.v. de afzonderlijke appartementen. Technisch was het mogelijk om vanaf het dak een aansluiting te realiseren naar alle meterkasten van de appartementen. Door voor deze oplossing te kiezen was het mogelijk om het hele dak te gebruiken en vol te leggen met zonnepanelen. 

Zonnepanelen voor appartementengebouw

Bij een appartementengebouw geadviseerd om zonnepanelen te plaatsen, zowel voor het gemeenschappelijke gebruik als voor de afzonderlijke woningen. De panelen voor de gemeenschappelijk ruimten en voor een aantal appartementen zijn ondertussen geplaatst. Er is plaats gereserveerd voor het plaatsen van de panelen voor de andere appartementen in de toekomst.