Financiën

Energie en euro’s hebben alles met elkaar te maken. Hoeveel kost de energie, hoeveel energie krijg ik voor één euro? Zowel bij mijn energieleverancier maar ook als ik duurzame maatregelen ga treffen thuis of op het werk. Is het voordeliger om eerst te isoleren en dan pas zonnecollectoren te plaatsen? Als ik zonnepanelen ga plaatsen hoeveel kost dit dan en is dat dan goedkoper dan dat ik groene stroom bij mijn energieleverancier koop?

Kortom hoe combineer ik mijn zoektocht naar energiezuinig met mijn wens van “euro-zuinig”.

Bewaar energie voor later

Salderingsregeling

Op dit moment maakt iedereen die thuis zonnepanelen geplaatst heeft gebruik van de salderingsregeling. Als je overdag elektrische energie opwekt en je gebruikt deze energie niet meteen, kun je de energie in het net stoppen en later die dag, of later in het jaar gebruiken. Je hoeft voor die energie dan nets te betalen, het is “jouw energie”. 

Op een zonnige doordeweekse dag wekken de panelen meestal meer energie op dan dat er dan in huis gebruikt worden. Wellicht de koelkast en een keer de wasmachine maar voor de rest is het energieverbruik heel beperkt. ’s Avonds (en in de winter) gebruiken we meer elektrische energie. De verlichting brandt, en we hebben meer apparaten aan staan. We kunnen dus de stroom die we overdag extra opwekken even in het net “parkeren” en er weer uit halen als we die nodig hebben. Zonder daarvoor te hoeven betalen.

Vanaf 2024 is de planning dat deze regeling gaat veranderen. De stroomprijs is nu als volgt opgebouwd:

Prijs elektriciteit, incl. BTW

2021

Kosten elektriciteit

€ 0,0678

Energiebelasting

€ 0,1141

Opslag Duurzame Energie

€ 0,0363

Energieprijs

€ 0,2181

Vanaf 2024 is het voornemen om de salderingsregeling in 8 jaar af te bouwen. Na deze 8 jaar (vanaf 2032) ontvang je voor elke kWh die je overdag aan het net terug levert alleen nog de vergoeding voor de kosten van de elektriciteit. Niet meer de energiebelasting en de ODE. Deze afbouw van de salderingsregeling moet nog wettelijk geregeld worden.

BTW

Iedereen die zonnepanelen plaatst wordt aangemerkt als ondernemer. Immers je produceert energie, dat doe je regelmatig en je verkoopt je product (aan de energiemaatschappij. Het voordeel van deze regeling is dat je 21% BTW terugkrijgt die je betaald hebt aan de installateur van de zonnepanelen.

Nadat je de BTW terugontvangen hebt kun je aan de belastingdienst vragen om in aanmerking te komen voor de Kleine Ondernemers Regeling en hoef je geen aangiften meer te doen. Vanaf dat moment heb je niets meer met de belastingdienst te maken, wat de BTW betreft.

Soms moet je de BTW zelf regelen, soms doet de istallateur van de zonnepanelen dat voor jou. Maar je kunt het ook aan ons vragen. We zijn gespecialiseerd in het afhandelen van de BTW voor zonnepanelen. Zeker ook voor de special situaties bi ondernemers, verenigingen, stichtingen en voor besturen van VvE’s.

Financiële ondersteuning

Subsidies

Subsidie SDE++

Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn voor particulieren verder geen landelijke subsidies meer beschikbaar. De kosten van een zonnepanelen-installatie verdien zich meestal binnen 7 tot 9 jare terug uit de besparing op de energie.

Voor bedrijven en organisaties die grote zonnedaken of zonneweides willen aanleggen is dit anders. Daar zijn de kosten voor het opwekken van elektrische energie met zonnepanelen nog wel iets hoger dan de traditionele methoden van energieopwekking met een elektriciteitscentrale op gas of kolen. Daarom is er voor deze bedrijven de SE++ regeling. Voor elke kWh die opgewekt wordt krijgt het bedrijf een klein bedrag aan subsidie, gedurende 15 jaar lang. Met deze ondersteuning is het mogelijk om zelf groter hoeveelheden energie op te wekken tegen een gunstige prijs.

Aan de SDE++ regeling zijn veel voorwaarden verbonden. Energieburo Brug kan bedrijven en organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van een zonnedak, het aanvragen van offertes en het aanvragen van de SDE++ subsidie. Kortom een complete ondersteuning bij het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie op eigen dak of terrein. 

Subsidie SCE

Daarnaast is er een tweede subsidieregeling. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Deze regeling staat open voor energiecoöperaties en voor VvE’s. Zowel de coöperatie als de VvE heeft als essentieel kenmerk dat de leden inspraak hebben bij alle besluiten die er genomen worden en dat de coöperatie als de VvE zich inzetten voor het belang van hun leden.

Voor VvE’s kan Energieburo Brug een vraagbaak zijn voor deze regeling. Samen met het bestuur van de VvE ontwikkelen we een plan hoeveel panelen er geplaats kunnen worden en hoeveel deze investering gaat kosten. Vervolgens leiden we het bestuur door de vele regels die de SCE stelt en maken we een gezamenlijke zonnepaneleninstallatie, zowel voor de collectieve ruimten als voor de afzonderlijk appartementen

Vul hier een korte zin in met betrekking tot de kop hieronder

Afrekening energie opstellen

Soms wordt er in appartementsgebouwen gebruik gemaakt van een centrale energievoorziening. Een cv-ketel voor alla appartementen. Op deze cv-ketel kunnen makkelijk zonnecollectoren aangesloten worden die de zonnewarmte gebruiken om het water te verwarmen.

In deze situatie zal er een afrekening opgesteld meten worden voor alle gebruikers. Hoeveel energie heeft iedereen afzonderlijk verbruikt. Dat is wat we bij de bewoners in rekening willen brengen. Voor het ontwikkelen van deze systemen, voor het meten van het verbruik en voor het berekenen van ieders bijdrage kan Energieburo Brug ondersteuning bieden of alle werkzaamheden overnemen. Zowel bij verhuurders als bij VE’s.

Uit onderzoek is gebleken dat een gedetailleerde energieafrekening leidt tot een verlaging van het energieverbruik. Immers als ik precies moet betalen wat ik verbruik heb ik ook meteen voordeel als ik minder verbruik. Als we alle verbruik hoofdelijk omslaan merk ik financieel weinig van min besparingen in huis. Maar financieel merk ik ook weinig van energieverspilling, we delen het immers met z’n allen dat mijn raam en mijn verwarming open staan.

Jaarlijkse quickscan van jaarafrekening maken

Elk jaar opnieuw valt de jaarafrekening van de energiemaatschappij op de mat. Tegenwoordig eerder in de mailbox. Daar moet je dan dit weekend naar kijken als je tijd hebt. Het te betalen bedrag valt tegen maar wordt wel automatisch afgeschreven van de bankrekening. En voordat je het weet is de afrekening naar de achtergrond gezakt en betaal je wellicht opnieuw een jaar te veel.

Energieburo Brug kan jaarlijks een quickscan maken van je afrekening. Is het tarief voor je energie niet te hoog. Is enkeltarief gunstiger of toch liever normaal- en daltarief. Kan jouw energie niet duurzamer? Tegen dezelfde prijs?

Maar ook voor bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen er soms forse besparingen gerealiseerd worden door jaarlijks, snel en goedkoop, naar de jaarafrekening te laten kijken. 

Financiële projecten vervalt nu maar komt binnenkort. Kan deze pagina nu offline blijven staan en later online gezet worden? 

Innovatie

Financiële projecten

Daar waar meerdere gebruikers op één meter aangesloten zijn zal er een energie afrekening gemaakt moeten worden. Een onafhankelijke berekening. Ook als meerdere aamsluitingen profiteren van zelf opgewekte energie zal een afrekening nodig zijn.

Energie afrekening opstellen

Binnen een kleine VvE, bij sommige verhuurders of in een woonzorginstelling heeft niet iedere gebruiker zijn of haar eigen energiemeter. Soms is het gunstiger om voor meerdere bewoners samen een grotere installatie te nemen en daar een zonneboiler of zonnepanelen op aan te sluiten. Op die manier profiteert iedereen van de zonne-energie.

Wel zul je vervolgens een juiste afrekening moeten opstellen voor alle gebruikers. Hoe bepaal je zo nauwkeurig mogelijk het verbruik van iedereen en hoe reken je de kosten toe. Plukt iedereen ook het voordeel van de zonne-energie? Controleert iemand of de opbrengst van de zonne-energie installatie elk jaar wel op peil is?

Complexe berekening die het beste door een onafhankelijk buro gedaan kunnen worden.

Energieburo Brug neemt u dit werk uit handen. Vanaf de meterstanden opnemen tot en met het opstellen van de jaarafrekening en het overzicht naar de eindgebruikers toe. U heeft er geen omkijken meer naar.

Zonnepanelen

Zonnepanelen verschijnen steeds vaker op daken van woningen en op bedrijfsdaken. Een van de makkelijkste manieren om een deel van je eigen energieverbruik zelf, lokaal, op te wekken.

Er zijn steeds meer mogelijkheden om m.b.v. zonnepanelen energie op te wekken. Op het dak van je eigen huis of bedrijf. Als je eigen dak niet geschikt is kun je deelnemen in een zonnecentrale, ofwel via crowd funding dan wel via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Als bedrijf kun je overwegen om SDE++ subsidie aan te vragen. Voor zonnepanelen op het dak of voor een grote zonneweide naast je bedrijfsterrein.

Als lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) kun je samen met de andere leden van de VvE het dak benutten om zonne-energie op te wekken. Alleen voor de centrale ruimtes maar misschien ook voor de verschillende appartementen.

Oneindig veel mogelijkheden, oneindig veel voorwaarden. Zowel op technisch als op financieel niveau. Energieburo Brug haalt een aantal bomen weg zodat het bos weer zichtbaar wordt.

Vereniging van Eigenaren in Maastricht laat onderzoeken of het mogelijk is om energie te besparen en om zelf energie op te wekken.

Samen ontwikkelen

De technische commissie van een grote VvE, 96 appartementen, wil graag het gehele complex verduurzamen. Het gehele complex heeft een groot dak, deels onder een hoek van 20o. Er wordt gekozen om in eerste instantie te onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de gebruikte elektrische energie op te wekken op het eigen dak.

Energieburo Brug heeft het onderzoek ondersteunt en is tot de conclusie gekomen dat het niet alleen mogelijk is om alle elektrsiche energie nodig voor de gezamenlijke trappenhuizen en liften zelf op te wekken maar daarnaast resteert er op het dak nog genoeg ruimte om ook een deel van het privé gebruik van de eigenaren op te wekken.

Daarnaast bieden de subsidie mogelijkheden (2016) volop ruimte om ook op het gebied van energiebesparing een aantal stappen te zetten. Daarbij vallen led-verlichting, gevelisolatie en energiezuinige renovatie van de liften het meeste op.